Το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:


 

Πρόεδρος: Σάββα Νικόλας (+357 99440115)

 

Αντιπρόεδρος: Ηλία Δημήτρης (+357 99575215)

 

 

Μέλος: Ταλιώτης Νικόλαος (+357 99494380)

 

Μέλος: Χατζηπαναγή Χρίστος (+357 96402098)

 

Μέλος: Κωνσταντίνου Κώστας (+357 99899455)

 

Μέλος: Μαζαράκη Γεωργία (+357 99534000)

 

Μέλος: Τρύφωνος Ευθύβουλος (+357 99989101)

 

Μέλος: Γεωργίου Γεώργιος (+357 99434711)

 

Μέλος: Χαραλάμπους Πάμπος (+357 99655890)

 


Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης είναι:  

 

 

Γραμματέας: 

 

 

Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός: Σουσάννα Αθανασίου (+357 99425354)

 

Εργάτης: Παναγιώτης Αθανασίου (+357 99675157)

 

Εργάτης: Αχιλλέας Αντωνίου (+357 99436787)